Books and chapters

Books and chapters

  1. Persson, P, Götherström, A. (2005) DNA från förhistorisk vävnad. Nordisk lærebog i antropologi. ( Lynnerup, N. & Bennike P.), Köpenhamn.
  2. Götherström, A. (2000), Osteologi och DNA analyser. Osteologisk materiale som historisk kilde. Senter for Middelalderstudier.
  3. Lidén, K., Götherstöm, A. (1997), Lägesrapport för projekt 3, “Släktskap och nutrition”, in SIV, Svealand i Vendel- och Vikingatid, Studier från delprojekten vid Stockholms Universitet, (eds. Arrhenius, B. & Eriksson, G.) 26-28, Stockholm.
  4. Götherström, A., Lidén, K., Ellegren, H. (1997), Hästar från yngre järnåldern i Mellansverige, En analys av hästtyper med molekylära metoder, in SIV, Svealand i Vendel- och Vikingatid, Studier från delprojekten vid Stockholms Universitet, (eds. Arrhenius, B. & Eriksson, G.) 29-34, Stockholm.
  5. Götherström, A. (1997), Släktskap, familj, och kön – DNA och arkeologi, In Ajvide och den moderna arkeologin, (ed. Burenhult, G.) 95-104, Stockholm.
  6. Lidén, K., Götherström, A. (1997), Släktskap och genus under mellanneolitikum på Gotland, In Till Gunborg, Arkeologiska samtal (eds. Åkerlund, A., Bergh, S., Nordbladh, J. & Taffinder, J.) 189-198, Stockholm.